JUDr. Dušan Strýček

Fotka

Zaručuji všem svým klientům osobní přístup od prvního pohovoru až po finální řešení případu.

Nabízím zkušenosti z dlouholeté soudní praxe, umocněné mým působením v oblasti práva soukromého i veřejného u okresního i odvolacího soudu.

Curriculum vitae

  • 1994 Právnická fakulta UK Praha
  • 2001 státní rigorózní zkouška PF UK Praha
  • 1994-1996 justiční čekatel Krajského soudu v Praze
  • 1997-2007 soudce Okresního soudu v Příbrami
  • 2007-2011 soudce Krajského soudu v Praze

Přístup

Rozsah služeb

Poskytujeme veškeré právní služby, zejména v oblasti práva občanského, obchodního, pracovního, trestního, správního, rodinného, ale i v dalších, méně frekventovaných právních odvětvích.


Občanské právo

sepisování smluv (kupních, darovacích, o vypořádání SJM či podílového spoluvlastnictví a dalších), žalobních návrhů a návrhů na exekuci

zastupování klientů u soudů (včetně Ústavního a Nejvyššího soudu ČR).

Obchodní právo

zpracování právních rozborů

sepisování smluv

zakládání společností

vymáhání pohledávak jednáním s dlužníky a podáváním žalob u soudů

Trestní právo

obhajoba smluvní i ex offo v jakýchkoli trestních věcech

Správní právo

zastupování klientů před správními orgány včetně přestupkových řízení

Služby

Adresa kanceláře
Mariánské údolí 126
261 01 Příbram II
E-mail
kancelar@akstrycek.cz
strycek@akstrycek.cz
Telefony
+420 318 677 133 (také fax)
+420 721 283 582

Ceny

Ceny se stanovují individuálně podle povahy a náročnosti kauzy. Lze dohodnout ceny smluvní či mimosmluvní podle advokátního tarifu. Cena je vždy s klientem projednána ještě před poskytnutím právních služeb.

Kontakty